Programul Erasmus +

Actiunea Cheie 1 - Domeniul Formare Profesionala (VET)

Proiectul "Multitasking Approach for Quality Professional Training in Tourism and Catering”

Numarul proiectului: 2016-1-RO01-KA102-023431

Liceul Tehnologic "Alexandru Ioan Cuza", Slobozia. 

 

REGULAMENT DE SELECTIE

 

Liceul Tehnologic “Alexandru Ioan Cuza”, Slobozia, a demarat incepand cu 1.10.2016 implementarea  proiectului ”Multitasking Approach for Quality Professional Training in Tourism and Catering”, KA1, VET Learner and Staff Mobility (Numarul proiectului: 2016-1-RO 01-KA102-023431), care a primit finantare UE prin programul Erasmus+.

            Proiectul, initiat de Liceul Tehnologic “Al. I. Cuza”, Slobozia, s-a cristalizat din nevoia de schimbare internationalizare a liceului si isi propune sa contribuie la dezvoltarea competentelor si angajabilitatii (capacitatii de insertie profesionala) pentru aproximativ 400 de elevi de la profilul Servicii al liceului si, in special, pentru grupul tinta format din 20 de elevi de la clasa a IX-a G, Profil Servicii, Turism si alimentatie, Intensiv Engleza, prin oferirea de oportunitati de formare profesionala in Portugalia, regiunea Setubal (doua fluxuri a cate 20 de zile de mobilitate) si dobandirea de experienta practica in conditiile unui loc de munca real.

            Prezentarea proiectului a fost facuta publica atat pe site-ul liceului, www.cuzail.ro

Selectia participantilor se realizeaza prin concurs desfasurat in perioada 28.10.2016-31.10.2016 in cadrul Liceului Tehnologic “Al. I. Cuza”, procedura elaborata de echipa de gestionare a proiectului.

            Comisia de selectie este neutra, numita de catre Directorul institutiei prin decizie aprobata in cadrul Consiliului de Administratie in data de 20.10.2016, formata din:

1.      Rotaru Aida, coordonator proiect, prof. Limba engleza, Presedintele comisiei

2.      Boitan Angelica, responsabil formare profesionala VET, prof. discipline economice si instruire practica

3.      Bunea Constantin Dorel, prof. discipline economice si instruire practica

4.      Mihalache Daniela, Directorul Liceului Tehnologic “Al. I. Cuza”

5.      Turcu Daniela, agent economic, institutie partenera

6.      Bucur Simona, psihopedagog

7.      Lisofschi Corina, reprezentant CEAC

8.      Vasluianu Sorina, prof. Limba engleza

Pe tot parcursul selectiei se vor respecta reglementarile europene cu privire la transparenta si obiectivitatea intregului proces. Se va evita conflictul de interese, membrii Comisiei vor semna declaratii in acest sens.

Regulamentul procesului de selectie va fi facut public pana in data de 21.10.2016.

Criterii de eligibilitate: apartin grupului tinta, au cunostinte de limba engleza si cunostinte profesionale, au o situatie scolara buna si nu au inregistrat abateri disciplinare grave (media la purtare sub 7).

Elevii care doresc sa candideze se inscriu pe baza de dosar la secretariatul scolii. Dosarul elevului trebuie sa contina: CV Europass, copie CI, Adeverinta de elev, cerere, accord scris de la ambii parinti.

Organizatia de trimitere (coordonatorul de proiect si directorul institutiei) raspunde de informarea candidatilor, organizarea concursului si afisarea rezultatelor.

Comisia de selectie raspunde de: verificarea dosarelor, stabilirea si afisarea listei candidatilor inscrisi, continutul probelor, evaluare, intocmire lista de participanti si lista de rezerve, afisarea rezultatelor pe website-ul liceului. Comisia de selectie intocmeste proces verbal de selectie, colecteaza si preda coordonatorului de proiect materialele rezultate in urma concursului si a rezultatelor Selectia se va desfasura conform urmatorului program, cu urmatoarele probe (criterii):

1.      28.10.2016: Competente profesionale – proba practica si interviu (50%)

2.      31.10.2016: Abilitati de comunicare in limba engleza – proba orala si scrisa (30%)

3.      Calitati moral-civice – media la purtare in clasele V-VIII si recomandarea dirigintelui(20%)

Chestionar propus si interpretat de psihopedagogul scolii

4.      01.11.2016: Afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor

       Fiecare candidat selectat confirma in scris locul. In cazul retragerii unui participant de pe lista de baza, se solicita motivarea in scris a retragerii si insotirea motivatiei de documente doveditoare. Primul selectat de pe lista de rezerva urca pe lista de baza. Informarea elevului se face in scris de catre coordonatorul de proiect. Toate documentele referitoare la aceste schimbari se inregistreaza impreuna cu o nota explicativa.

      In cazul in care unul din elevii selectati inregistreaza un numar de 20 de absente nemotivate la orele de curs pana in plecarea in mobilitate sau daca inregistreaza abateri disciplinare sanctionate conform ROFUIP, elevul in cauza pierde dreptul de a participa si locul sau este luat de urmatorul elev de pe lista de rezerva. Informarea elelvului se face in scris de catre coordonatorul de proiect.

      Realizarea bazei de date a participantilor, completarea datelor pe Mobility Tool si updatarea acestora revin coordonatorului de proiect.

 

Pentru mai multe informatii:

Aida Rotaru, coordonator proiect,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

Director,                                                                  Coordonator proiect,

Prof. Mihalache Daniela                              Prof. Rotaru Aidamunicare in limba engleza – proba orala si scrisa (30%)

 

3.      Calitati moral-civice – media la purtare in clasele V-VIII si recomandarea dirigintelui(20%)

Chestionar propus si interpretat de psihopedagogul scolii

4.      01.11.2016: Afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor

Fiecare candidat selectat confirma in scris locul. In cazul retragerii unui participant de pe lista de baza, se solicita motivarea in scris a retragerii si insotirea motivatiei de documente doveditoare. Primul selectat de pe lista de rezerva urca pe lista de baza. Informarea elevului se face in scris de catre coordonatorul de proiect. Toate documentele referitoare la aceste schimbari se inregistreaza impreuna cu o nota explicativa.

Realizarea bazei de date a participantilor, completarea datelor pe Mobility Tool si updatarea acestora revin coordonatorului de proiect.

 

Pentru mai multe informatii:

Aida Rotaru, coordonator proiect,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

Director,                                                Coordonator proiect,

Prof. Mihalache Daniela                          Prof. Rotaru Aida

PROIECT EDUCATIV

„MOZAIC ŞTIINŢIFIC” EDIŢIA A VI A

 

 cuprins în Calendarul Activităţilor Educative în perioada

2012-2015

 

CONCURS INTERJUDEŢEAN

INTERDISCIPLINAR AL ELEVILOR DIN LICEELE TEHNOLOGICE

 

 Organizat de LICEUL TEHNOLOGIC  „AL. I. CUZA” SLOBOZIA, IALOMIŢA

 

 

 

            COORDONATORI  PROIECT:

 

                    PROF.  BOAMFĂ MARIA,GUGIU ELENA, GHEORGHE CARMINA

 

          COLABORATORI, RESPONSABILI PARTENERIATE, IMAGINEA ŞI POPULARIZAREA ACŢIUNII

 

                   PROF. MIHALACHE DANIELA,  STREZOIU COSTICĂ- DIRECTORI

 

MOTTO: "Acei ce îndrăgesc practica, dar ignoră teoria, sunt asemenea unor corăbieri care navighează fără busolă: ei vor pluti pe mare, dar nu vor şti niciodată încotro se îndreaptă.”

                         Leonardo da Vinci

 

     Prin proiectul « MOZAIC ŞTIINŢIFIC» se organizează un concurs între elevii liceelor tenologice  din judeţul Ialomiţa şi judeţele limitrofe.

 

Concursul constă în două probe:

            - matematică pentru toţi elevii IX- XII, filieră tehnologică

            - transdisciplinară ( fizică, chimie, biologie) pentru elevii din clasele IX-X economic şi IX-XII tehnic, protecţia mediului.

             -transdisciplinară ( economie, geografie, psihologie/logică ) pentru elevii din clasele XI-XII economic.

 

     Concursul contribuie la lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale şi de specialitate a elevilor, în vederea alegerii unei viitoare profesii îndomeniul ştiinţelor.

 

- La concursurile şcolare (olimpiade), elevii de la filiera tehnologică sunt dezavantajaţi faţă de colegii lor de la filiera teoretică, profil real,datorită numărului mic de ore şi a programelor diferite la disciplinele de cultură generală.

- Se oferă posibilitatea elevilor de la filiera tehnologică, de a se afirma şi la disciplinele la care se susţin probe scrise la bacalaureat în cadrul unui concurs special organizat pentru ei.

- Concursul urmăreşte stimularea creativităţii cadrelor didactice şi a elevilor din liceele tehnologice pentru utilizarea celor mai moderne mijloace de învăţământ în aplicarea noului curriculum.

 

CONCURSUL SE ADRESEAZĂ:

 

-  unor echipe a câte 16  elevi (câte 4 pentru fiecare an de studiu) de la fiecare din liceele tehnologice din judeţul Ialomiţa şi judeţele limitrofe;

-  profesorilor care predau discipline la care se susţin probe scrise la bacalaureat din liceele tehnologice din judeţul Ialomiţa şi judeţelelimitrofe.

 

      Elevii vor fi premiaţi cu locurile  I , II , III , respectiv menţiuni pentru fiecare obiect  la care se susţine probă de concurs şi diplome deexcelenţă pentru cei cu rezultate foarte bune la ambele probe.

 

Data concursului  9.04. 2015

Inscrierea până la data de 7.04.2015

 

       O înţelegere fundamentală a ştiinţei este considerată o abilitate necesară pentru fiecare cetăţean european.

        Şcoala românească este preocupată să formeze tineri care să demonstreze cunoştinţe complexe şi deprinderi solid fundamentate în domeniul ştiinţelor, în concordanţă cu cerinţele societăţii cunoaşterii.

 

Studiile asupra atitudinilor şi percepţiilor elevilor, realizate la nivel mondial, au condus la concluzia că aceştia nu înţeleg relevanţacunoştinţelor lor ştiinţifice pentru viitoarele lor locuri de muncă .

 

      Prin acest proiect ne propunem creşterea motivaţiei elevilor, sporirea interesului şi entuziasmului acestora în domeniul ştiinţelor, mărirea nivelului de cunoştinţe, necesare în domeniul cercetării, inovării, competitivităţii economice.

 

                                                                    VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI!

 

PROGRAMAREA OLIMPIADELOR SCOLARE - 2012

 • 26.02.2012 - Olimpiada la Limba romana - faza locala - ora 10, G. S. " Al.I. Cuza" Slobozia;
 • 25.02.2012 - Olimpiada la Limba engleza - faza judeteana, proba scrisa;
 • 03.03.2012 - Olimpiada la Geografie - faza judeteana, ora 10 - G.S. " Mihai Eminescu" - Slobozia;
 • 03.03.2012 - Olimpiada la Biologie - faza judeteana, ora 10, Liceul pedagogic;
 • 03.03.2012 - Oimpiada la Informatica - faza judeteana, G.S. " Al. I. Cuza";
 • 03.03.2012 - Oimpiada la Istorie - faza judeteana, Scoala nr. 2 Sobozia;
 • 03.03. / 10.03. 2012 - Olimpiada la discipline din ara Tehnologii, G. S. " Sf. Ecaterina", Urziceni;
 • 04.03.2012 - Olimpiada la Lb. engleza - " Listening and speaking";
 • 10.03.2012 - Oimpiada a Lb. franceza - faza judeteana, ora 10, CNMV Slobozia.

 

 

 • Joi, 2 februarie 2012, a avut loc la Grup Scolar " Mihai Eminescu" editia a VI - a a Simpozionului judetean " Ziua Zonelor Umede"  - din cadrul liceului nostru au participat elevele : Balta Mirela si Iosif Cristina - clasa a X a B care au obtinut locul al II lea cu lucrarea " Lacul Amara - zona protejata avifaunistica" - FELICITARI!!!!!

More Articles...

 1. Activitati Extrascolare

Subcategories

Copyright 2012 Grup Școlar "Alexandru Ioan Cuza Slobozia". Toate drepturile rezervate.
Site creat de Adina Lambru

Copyright 2011. Auto Insurance Quotes.